Nokia PC Suite 7.1.180.94

Nokia PC Suite 7.1.180.94

Nokia – Freeware
ra khỏi 424 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Nokia PC Suite là một sản phẩm phần mềm PC miễn phí cho phép bạn kết nối điện thoại Nokia với một máy tính và truy cập điện thoại di động nội dung như thể điện thoại và máy PC là một.

Với Nokia PC Suite, bạn có thể:

Tạo, chỉnh sửa, và gửi địa chỉ liên lạc và tin nhắn với một ứng dụng dễ dàng sử dụng duy nhất.
Được thông báo về các cuộc gọi và tin nhắn mới nhận được.
Thêm mục mới vào lịch thiết bị của bạn trong cửa sổ chính của Nokia PC Suite.
Có được Nokia Video Manager cài đặt cùng với Nokia PC Suite.

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại Nokia PC Suite cho phép bạn chỉnh sửa, đồng bộ và sao lưu số điện thoại của bạn tập tin trên một máy tính tương thích thông qua một cáp hoặc kết nối không dây.

Yêu cầu: Nokia điện thoại di động kết nối với máy tính của bạn.

Tổng quan

Nokia PC Suite là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nokia.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nokia PC Suite là 7.1.180.94, phát hành vào ngày 03/07/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.1.180.94, được sử dụng bởi 69 % trong tất cả các cài đặt.

Nokia PC Suite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Nokia PC Suite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nokia PC Suite!

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có Nokia PC Suite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản